ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ


‘’Χαραλαμπάκης’’


Το πιο σημαντικό και κρίσιμο σημείο μιας εταιρίας τροφίμων είναι εκτός από τη νοστιμιά των προϊόντων της, η δέσμευσή της για την ποιότητα των υλών, την ασφάλεια παραγωγής και κατανάλωσης των τροφίμων. Το τυροκομείο ‘’Χαραλαμπάκης’’ στη Μήλο ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και έχει πιστοποιηθεί με ISO22000 και HACCP για την ασφάλεια των γαλακτοκομικών του προϊόντων.κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 

ISO22000

Το ISO22000 αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων, το οποίο αφορά σε όλη την αλυσίδα παραγωγής-κατανάλωσης. Έτσι, καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειών από το ‘’χωράφι’’ στη μεταποίηση και την επεξεργασία, στη συσκευασία και τη μεταφορά, μέχρι την πώληση και την κατανάλωση. Με συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, επίβλεψη και σωστή διαχείριση, αλλά και πλήρη διαφάνεια, το τυροκομείο ‘’Χαραλαμπάκης’’ στη Μήλο δεσμεύεται απέναντί σας για την ασφάλεια και την άριστη ποιότητα των τυριών.

HACCP

Το HACCP αποτελεί σύνολο αρχών υγιεινής και σημαίνει ‘’Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου’’. Η λέξη ‘’κίνδυνος’’ αφορά σε κάθε παράμετρο, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Η σωστή εφαρμογή του ορίζει την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων, την άμεση διόρθωσή τους και το συστηματικό έλεγχό τους, υπό καταγραφή και αρχειοθέτηση. Η νομοθεσία επιβάλλει την εφαρμογή του HACCP, ωστόσο η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική. Το τυροκομείο ‘’Χαραλαμπάκης’’ στη Μήλο επέλεξε να αναδείξει τη διαφάνειά του και να έχει και αυτό το πιστοποιητικό, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για τα εκλεκτά τυριά του.